מצעים לריבוי - השרשה והנבטה

סדרת מצעי הריבוי שלנו נקראת זהר, תערובות במרקם עדין וספוגי לתמיכה בתהליך ההשרשה הראשוני. התערובות בסדרת מוצרי זוהר מכילות כבול בלטי, וקוקוס מנופה. לתערובות זהר מרקם עדין אך הן מנוקזות היטב. סדרת מצעי זהר מדושנות באופן עדין לסיוע בהתפתחות השתילונים.
הרכבי מצעי זוהר מותאמים למערכות השקיה , השרשה ותנאי אקלים מקומיים הדרושים לנביטה והקשחה.

Agriculture

Growers

Hobby & Landscape Architecture

Products

דילוג לתוכן