תמרים

התפתחות מהירה של שתילי תמר, במיוחד מהזן מג'הול היא בעלת ערך גידולי גבוה. רוב הקרקעות המשמשות לגידול תמרים מלוחות ולעיתים קשות לניקוז. המצעים המיועדים למשתלת התמרים הן מסדרת אודם. מרקם החומר לוקח בחשבון את תנאי המשתלה אך מתייחס גם אל נטיעת השתיל בקרקע המדברית. הרכבים נוספים, המיועדים למילוי בור הנטיעה עצמו מאפשרים לשתיל הצעיר להתבסס בשטח עוד לפני פגישת השורשים עם הקרקע המדברית. כך, מתקבל צימוח מהיר לקבלת יבולים גבוהים יותר כבר בשנות הקטיף הראשונות.

Agriculture

Growers

Hobby & Landscape Architecture

Products

דילוג לתוכן