קיימות

עסק ירוק או בר קיימא הוא עסק שיש לו השפעה חיובית, על הסביבה, הקהילה, הכלכלה והחברה. כשעסקים נכשלים בלקיחת אחריות סביבתית כזו, הפעילות שלהם עלולה להוביל לזיהום סביבתי, אי שיווין ואי צדק.

 בטוף מרום גולן , אנחנו נותנים דגש לנושא הסביבתי בכל קבלת החלטות כך ש:

*נפתח ונציע מוצרים ידידותיים לסביבה אשר יכולים להחליף את המוצרים המזהמים.

*נאמץ חשיבה ירוקה כעדיפות בייצור ובפיתוח. 

כאשר חושבים על פיתוח מוצר חדש עולות השאלות הבאות: 

  1.  את מי המוצר הזה מיועד לשרת?
  2.  האם יש גם מוצר בשוק המשמש מטרה זהה / שירות זהה?
  3.  האם נוכל לייצר אותו על ידי השארת טביעת הרגל האקולוגית הקטנה ביותר האפשרית?
  4.  האם ניתן לייצר את המוצר ע"י חומרי גלם מקומיים וזמינים?
  5.  האם ניתן לייצר את המוצר מפסולת חקלאית או תעשייתית-אורגנית?
  6.  האם ניתן להשתמש בתוצרי הלוואי של ייצור המוצר להמשך תהליך ייצור?
  7.  מהו אורך החיים של המוצר?
  8.  מה ניתן לעשות עם המוצר לאחר שסיים את תפקידו?
  9.  האם ניתן להשמיש את המוצר מחדש לאחר שסיים את תפקידו?

Agriculture

Growers

Hobby & Landscape Architecture

Products

דילוג לתוכן