הצהרת שוויון

אנו בחברת מפעלי טוף מרום גולן נכבד כל אדם באשר הוא ולא נכנע לדעות מפלות ומפלגות.

נמשיך לפעול בשוויון מלא עבור כלל אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל, ללא הבדלי מגדר, דת, נטיה מינית והשקפות פוליטיות.

נמשיך ונישא בגאון וגאווה את ערך השוויון כערך עליון.

We, at Tuff Merom Golan, respect all individuals for who they are and will not be swayed by discriminatory or divisive opinions. We will continue relate to all of Israel population with equality, without differentiating by gender, religion, sexual orientation, or political views.

We will continue to proudly enshrine equality as a primary value.

نحن، في شركة مصانع توف مروم جولان، نحترم كل انسان بجوهره والذي يخضع لآراء تميزية ومقسِّمة.

سنستمر في العمل تحت مساواة مطلقة تجاه عامة مواطني ومواطنات دولة إسرائيل، بغض النظر عن الاختلافات الجندرية، الدين، الميول الجنسية ووجهات النظر السياسية.

سنستمر بحمل راية المساواة كقيمة عليا بكل فخر واعتزاز.

Мы, работники предприятий «Туф Мером-Голан», будем уважительно относиться к любому человеку, кем бы он ни был, и не поддадимся на призывы к дискриминации и сегрегации. Мы продолжим выступать за полное равноправие всех граждан и гражданок Государства Израиль независимо от их гендера, вероисповедания, сексуальной ориентации и политических взглядов.

Мы будем и дальше с гордостью исповедовать принцип равенства, считая это делом первостепенной важности.

Agriculture

Growers

Hobby & Landscape Architecture

Products

דילוג לתוכן